Spännande utlysning inom ett av våra pilotprojekt

Kategorier

Hur kan den rörliga bilden bidra till att man ser en plats med nya ögon? Pilotstudien Film Tourism Expanded syftar till att kartlägga de metoder som finns för att arbeta med en films påverkan på en plats.  I samband med detta gör vi en utlysning där vi eftersöker filmkreatörer som vill utveckla ett koncept för hur man kan arbeta med sin film och hur den i något avseende blir en del av en plats. I dagsläget är det främst kommuner eller andra organisationer som arbetar med filmturism, men vi vill undersöka möjligheterna att arbeta med detta även ur filmskaparnas perspektiv.

Tre projekt får 30 000 kr var för att ta fram ett koncept för hur filmen kan påverka människors uppfattning av de platser den utspelar sig på, även efter premiären. Det kan handla om att ta fram ett koncept för en app, ett VR/AR-projekt, en podd, en instagramplattform eller något helt annat. Tanken är att du som filmskapare ska få chansen att utveckla en idé om hur din film kan leva kvar på den plats den spelas in på. Du kan både rikta dig till resenärer och till dem som redan bor eller vistas på platsen.

Utlysningen är öppen för kortfilm, långfilm eller tv-serier (oavsett om det är dokumentär, fiktion eller hybrid). För att kunna ansöka ska ditt projekt inte ha haft premiär än. Stödet är till för att utveckla en idé som annars inte skulle kunna göras.

De projekt som får utvecklingsstödet ska medverka i en uppstartsworkshop och sedan presentera resultatet i ett av Smart Kreativ Stads forum.

För att ansöka behöver du vara registrerad i Kreatörspoolen, länk finns på smartkreativstad.com

Skicka en kort beskrivning av ditt projekt till ulrika.bandeira@filmcapitalstockholm.se senast den 24 april.