Stärkt satsning på film och TV i Stockholm-Mälardalen

Filmregion Stockholm-Mälardalen (Filmregionen) stärker satsningen på film och TV.

Nu när Sveriges huvudstad har blivit fullvärdig medlem i Filmregionen har grunden lagts för en ny offentlig filmfond – Film Capital Stockholm. Adderat till övriga bolag inom Filmregionens plattform av investeringsbolag innebär det att medel för investering i film och TV under 2015 uppgår till 15 miljoner kronor, inklusive både offentlig och privat finansiering.

Avsikten är att stärka kapaciteten för investeringar ytterligare de närmaste åren. 2016 räknar vi med att nivån för investeringar kommer att vara minst 15 miljoner kronor.

Filmregionen satsar i år också en summa på minst 1 miljon kronor för stöd i form av produktions- och utvecklingsstöd. Dessutom satsar Filmregionen på lovande filmprojekt inom ramen för STHLM Debut (i samarbete med Stockholms läns landsting, Filmbasen/Film Stockholm och Stockholm Film Festival) samt kompetensutveckling genom ledarskapsprogrammet Producenten som ledare.

Det här dokumentet ger en uppdaterad översikt av Filmregionens stärkta satsning på finansiering av film och TV. Mer detaljerad information om kriterier för investeringar och stöd kommer att presenteras i juni, bl.a. på Filmregionens hemsida: www.frsm.se.

Större kassa för investering
Filmregionen är den gemensamma organisationen för både offentlig och privat finansiering av film och TV i Stockholm-Mälarregionen. Plattformen av investeringsbolag inkluderar Film Capital Stockholm, Gotlands Filmfond, Örebro läns filminvestering, Filminvestering i Örebro och Spellbound Capital.

Verksamhet och mål
En starkare och bredare plattform av såväl offentlig som privat finansiering innebär flera fördelar för film- och TV-branschen att producera och spela in film i regionen.

Spets och bredd

  • Investeringsprioritet ges till starka berättelser med god kommersiell potential och/eller hög konstnärlig höjd samt med en koppling till regionen.
  • Samtliga investeringar innebär en ägarandel (i normalfallet) i produktionen och görs utifrån en förväntan på avkastning, genom såväl monetera som andra regionala värden.

Investeringarna är främst inriktade på s.k. toppfinansiering – dvs. finansiering av den sista andelen finansiering efter att produktionens grundläggande finansiering är på plats.

  • Investeringar av de privata investeringsbolagen är PRS-berättigade till skillnad från investeringar av de offentligt finansierade bolagen.

Investeringar kan göras i följande kategorier på flera plattformar:

  • Spelfilmer av långfilmsformat
  • TV/webb-serier
  • Dokumentärer

Viktiga bedömningskriterier för investering i spelfilmer och TV/webbserier är att produktionen genererar lokal/regional spend samt lokal/regional marknadsföring.

Ett viktigt värde vid investering i dokumentärfilm är att produktionen bedöms ha stor potential utifrån ett kommunikativt perspektiv.

Jämställdhet, mångfald och hållbarhet vägs in vid bedömningen av samtliga produktioner.

Effektivare och enklare
Filmregionen samordnar investeringsbolagen och fungerar som gemensam part i kontakt med aktuella produktioner, vilket förenklar för producenter och skapar en mer effektiv organisation och beslutshantering.

Starkare nationellt och internationellt
Filmregionens investeringskapacitet växer. Nya medlemmar går med i samarbetet. Organisationen har ett starkt nätverk av privata investerare. Kombinationen av offentlig och privat kapacitet för investering är närmast unik i både Sverige och resten av Europa.

Nära branschen
Sedan starten är filmbranschen representerad i Filmregionens styrelse genom branschföreningen Filmallians Stockholm-Mälardalen. Det kan tyckas självklart, men är unikt i Sverige. Vår nära kontakt med filmbranschen är en styrka för både branschen och Filmregionens verksamhet.

För mer information

Produktion
Produktionsansvarig, Lisa Widén
lisa.widen@frsm.se

Utvecklingsstöd
Utvecklingsansvarig, Beata Mannheimer
beata.mannheimer@frsm.se