STHLM Debut Deadline

STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Det är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival. Huvudfinansiär är Stockholms läns landsting. Snart löper utlysning nr. 3 ut. Deadline: 10 februari 2014.

Mer information.