Stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Kategorier

Svenska Filminstitutet utlyste den 25 maj ett nytt stöd riktat till produktionsbolag med anledning av Covid-19.

”Stödet är ett utvecklingsstöd med syfte att bidra till fortsatt utveckling och kontinuitet av värdefull film. Stödet kommer att vara sökbart mellan den 25 maj och den åttonde juni. Utbetalning av beviljade stöd beräknas ske strax efter midsommar.”

Länk:

Nytt stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19