Stort behov av förändring

Kategorier

Filmregionen välkomnar #metoo-rörelsen och skådespelaruppropet. En flod av modiga vittnesmål banar väg för en positiv förändring inom film- och TV-branschen. Sexuella trakasserier och maktmissbruk hör inte hemma någonstans i samhället och definitivt inte i en bransch som ska gå i bräschen för jämställdhet, humanism och demokrati.

Vittnesmålen har givit röst åt och belyst missförhållanden som alltför länge dolts av tystnad och mörker.

Filmregionen har nära dialog med övriga regionala produktionscenter och andra aktörer i branschen, bland annat Film & TV Producenternas förening, Medieföretagen, Teaterförbundet, Svenska Filminstitutet, SVT och TV4. Gemensamt diskuterar vi vad som behöver göras för att säkerställa att trakasserier försvinner från film- och TV-branschen.

Vi på Filmregionen följer frågan på nära håll och intar en aktiv roll för att skapa trygga arbetsplatser inom film- och TV-branschen. Här ger vi en kortfattad beskrivning av vår syn på den förändrings- och arbetsprocess som bara börjat.

  • Nolltolerans. Det måste råda nolltolerans mot alla former av trakasserier och om trakasserier ändå förekommer ska alla nödvändiga åtgärder, som behövs för att stävja detta oacceptabla beteende, vidtas omgående.
  • Lagstiftningen tydlig. Det är inte lagstiftningen som behöver ändras. Arbetsgivarnas ansvar måste betonas. Arbetsgivarna har ansvar att säkerställa arbetsplatser fria från alla former av trakasserier. Det handlar om etik och moral samt givetvis också ledarskap, kunskap, information, attityd och kultur.
  • Information, kunskap, verktyg. Det är av stor vikt för oss alla att jobba med de här frågorna. Särskilt viktigt är att Film & TV Producenternas förening och Medieföretagen går ut med tydlig information så att produktionsbolag får kunskap och verktyg att agera som goda arbetsgivare och producenter som goda som chefer. Det behövs tydliga rutiner för vad som gäller samt vilka åtgärder som skall vidtas för att förebygga och hantera sexuella trakasserier.
  • Bred samverkan för förändring. Alla finansiärer av film – däribland Filmregionen – måste ta sitt ansvar genom att ställa tydliga krav på de produktioner som medfinansieras. Från Filmregionens sida kommer vi att se över våra avtalsskrivningar så att de blir tydligare och skarpare, samt att vi följer upp att avtalen verkligen efterföljs på det här området. De samtal som nu förs på bred front inom film- och TV-branschen banar god väg för en gemensam uppförandekod med gemensamma kriterier.

Anette Mattsson, vd

Filmregion Stockholm-Mälardalen