Stort behov av förändring

Kategorier

Filmbranschen har en lång väg kvar att gå när det gäller jämställdhet. De senaste veckorna har en unken kultur, där kollegor utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp, lyfts fram i ljuset. Vi ser en kultur som står i total motsats till vad filmbranschen ska stå för och värna om: Respekt för jämställdhet, humanism och demokrati. Vi ser en otrygg arbetsmiljö. Vi ser det i flera branscher och vi ser det globalt.

Jag tror att fler kvinnor på ledande positioner är en av flera vägar i rätt riktning. På Filmregionen är vi stolta över att ha höga andelar kvinnliga producenter, regissörer och manusförfattare i våra filmer – både i en nationell och internationell jämförelse. Nyligen uppmärksammades frågan och vårt arbete med att stärka kvinnliga nätverk i tidningen The Local. I artikeln berättar jag lite mer om hur vi arbetar för en ökad jämställdhet, ledarskap och trygghet i filmbranschen.

Anette Mattsson
Vd, Filmregion Stockholm-Mälardalen