The Line skapar Gotlands första fullskaliga bolag för location- och film production service!

Kategorier

Olivia_Carro_Big

Postproduktionsbolaget The Line förvärvar Location Gotland och skapar därmed The Line Gotland som blir ett bolag som kommer erbjuda all form av production service till svenska och internationella reklamfilms-, TV- och långfilmsinspelningar samt stillbildsfotograferingar på Gotland.

– Gotland erbjuder unika miljöer och fantastiska förutsättningar för film- och stillbildsproduktion. Tillsammans med det engagemang som finns på ön och i kombination med The Lines lite större produktionskapacitet och kontaktnät har vi en stabil grund till att erbjuda en fullskalig location- och production service, säger Olivia Munck ägare av Location Gotland som nu blir delägare i The Line Gotland.

Olivia Munck har arbetat med reklamfilms- och långfilmsprojekt under många år på Gotland och har stor kännedom om ön genom sitt arbete som location scout och location manager.

Våren 2017 startar The Line Gotland också upp postproduktion i Visby. Med ett tätt samarbete med Stockholmskontoret kommer flexibla lösningar att erbjudas såväl svenska som internationella filmproduktioner.

– De som väljer The Line Gotland får tillgång till den samlade kompetens och erfarenhet inom postproduktion som The Line i Stockholm erbjudit sina kunder i många år. The Line är en garant för kvalitet och kontinuitet som kommer att ytterligare stärka Gotland som en eftertraktad location, säger The Lines VD Caroline Ortmark.

I mitten av maj kommer The Line Gotland finnas representerat under filmfestivalen i Cannes tillsammans med Filmregion Stockholm-Mälardalen i den svenska paviljongen.

– Gotland har under lång tid byggt upp ett stort kunnande inom film och här finns ett fantastiskt filmarv. i samklang med miljöerna, ljuset, havet, landskapet, och historien skapas unika förutsättningar för film. Det här initiativet stärker ytterligare Gotlands position inom svensk film, säger Anette Mattsson, vd på Filmregion Stockholm-Mälardalen – huvudstadsregionens produktionscentrum för film där Region Gotland är medlem.

– Det finns ett enormt intresse, framförallt utomlands, för att filma på Gotland. Fram till nu har det dock saknats ett lokalt förankrat fullservicebolag vilket krävs för att attrahera större produktioner. Så vi är väldigt glada över denna satsning, säger Mia Uddgren, filmkommissionär på Filmregion Stockholm-Mälardalen.

http://www.thelinegotland.se/