Foto: Mia Uddgren

Inspelning av Idaten, Stockholms stadion
(foto: Mia Uddgren)

Tillstånd att filma på rätt plats

Tillståndsansökan

Att filma med en kamera på axeln, på allmän plats, utan att störa allmänheten genom att t.ex. sätta ner utrustning, ställa upp lampor mm, kräver inget tillstånd. Men när man filmar på allmän plats och behöver informera allmänheten, ställa ner utrustning, lägga räls, reservera parkeringsplatser m.m. så behövs tillstånd. Detta är lagstadgat.

På allmän plats behövs tillstånd både från polisen och markägaren. Markägaren kan vara en kommun eller privat. Är markägaren inte Stockholms stad behöver produktionen söka separata tillstånd, på egen hand.

Det är polisens tillståndsavdelning som sköter hanteringen och som skall ha in den fullständiga ansökan. Polisen kontaktar i sin tur berörda parter som uttalar sig och det är polisen som meddelar om ansökan är godkänd eller får avslag och varför.

För att tydliggöra processen följer här en kort guide. Längst nere finns utförligare information med guider, mallar och dokument som beskriver hur man ansöker och hur processen går till. Läs igenom allt material så att är ni väl förberedda.

 

Generell tillståndsprocess

Större produktioner t.ex. TV-serier, långfilmer, extraordinära och krävande inspelningar gör punkt 1 till 7. Mindre produktioner kan hoppa över punkt 1 till 3.

1. 6–8 veckor innan inspelning kontaktas Stockholms Filmkommission angående produktionen.

2. Stockholms filmkommission bokar uppstartsmöte.

3. Uppstartsmötet leds och förbereds av platschef. Deltagare är platschef, representant från produktionen (producent, line producer eller liknande), Polisen, Trafikkontoret, Stockholms Filmkommission och möjligen andra parter som projektet har behov av.

4. Ansökan lämnas in till polisen via polisens e-tjänst.

5. Om ansökan behöver kompletteras görs detta till nedan mailadress. Var tydlig med vilket projekt det gäller. tillstandsenheten-ordningslag.stockholm@polisen.se

6. Anmälan behandlas när den är fullständig. Då skickas den på remiss till övriga instanser.

7. Godkännande eller avslag meddelas efter ca 2–3 veckor.

Tänk på att mer krävande inspelningar t.ex. på centrala platser, epok-filmer osv. kräver längre handläggningstid och tid från och med godkänt tillstånd till inspelning för t.ex. omskyltning mm.

Meddela alltid Stockholms Filmkommission om er filmproduktion, oavsett om ni söker tillstånd enligt ovan eller inte. Det är bra för oss att veta vad som är på gång och om vi ser att ni behöver stöd eller om andra parter bör informeras så kan vi hjälpa er.

 

Exempel på platser som kräver andra tillståndsgivare

Vissa offentliga platser ägs och drivs av andra myndigheter eller instanser än Stockholms Stad.

  • Filma på vatten – Länsstyrelsen utfärdar tillstånd
  • Statens Fastighetsverk – handhar Skeppsholmen och Riddarholmen
  • Stockholms tunnelbana – MTR utfärdar tillstånd
  • Kungliga Djurgården och parker – ägs och handhas av Hovstaterna, Kungahuset

 

Guider och mallar

Lathund ansökan – dokument som förklarar tillståndsprocessen med länkar, mailadresser mm som är bra att ha under tillståndsprocessen.

Checklista Sökande – checklista med tips, ledtider, avgifter mm från Stockholms Stad.

Filmskiss – guide till hur man gör en skiss på en karta som skall lämnas in med tillståndsansökan.

Ansökan om vapen mm – brev från polisen om anmälan om vapen, replikor mm.

Handläggning tillståndsärenden – förklarande PDF om hur ansökningsförfarandet går till.

Filmkommissionär
Daniel Chilla
+46 (0)70-238 67 08
daniel@filmcapitalstockholm.se