Utlysning: Efter Bergman – ett manusstipendium för nordiska filmskapare

Kategorier

Ingmar Bergman var en lysande manusförfattare och skrivandet var en grundläggande del i hans skapande. Det är just intentionen med det här stipendiet – att belysa den sidan av Bergmans konstnärsskap och att lyfta fram manusets nyckelroll för filmberättandet.

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska filmskapare. Det är utformat som ett skrivarresidens på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en manuscoach/dramaturg. Formatet i fokus är långfilm eller dramaserie.

Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och som är angeläget för vår tid.
Vinnaren tillkännages under Bergmanveckan 2018.

Vad får en Efter Bergman – stipendiat?
I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, resa till och från Fårö (ekonomiklass), dramaturgstöd, hyrbil för transporter på ön, 5.000 sek i traktamente/vecka. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset (resa och logi ingår).

Stipendiets kriterier
Ansökan kan göras av en filmskapare, manusförfattare eller regissör som är skriven i Sverige, Norge, Island, Finland eller Danmark. Projektet filmskaparen söker med ska vara ett manus för långfilm eller dramaserie. Det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserie-produktion. Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en etablerad producent (med etablerad avses en producent som producerat minst en långfilm eller dramaserie med visning i etablerad kanal).

Ansökan måste inkludera:
– Ett personligt brev (max 1 sida) som motiverar din ansökan.
– Projektbeskrivning, synopsis eller treatment, producentvision.
– CV på filmskapare och producent.

Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Sprenda inte.
Om det finns, bifoga gärna manus för produktionen, preliminär tidsplan och budget.
Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmpagotland.se
Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. (ex: solrosen_annaandersson.pdf).

Deadline för ansökan till Efter Bergman är 31 mars 2018.

Obs – don’t forget!
Alla ansökningshandlingar måste vara på engelska.

Arrangörer
Efter Bergman – stipendiet arrangeras av Bergmangårdarna på Fårö, Bergmancenter på Fårö, Filmregion Stockholm – Mälardalen, Svenska Kyrkan, Storyutbildningen på Fårösunds Folkhögskola och Film på Gotland.

Juryn för Efter Bergman 2018 består av Ylva Liljeholm/Film på Gotland, Halfdan Ullmann Töndel/Bergmangårdarna, Beata Mannheimer/Filmregion Stockholm – Mälardalen, Arvid Unsgaard/Storyutbildningen, Cristina Jardim Ribeiro/Bergmancenter, Håkan Holmlund/Svenska Kyrkan samt ytterligare en inbjuden gäst till juryn som kommer att presenteras senare under våren 2018.