En bransch i utveckling
Film Capital Stockholm bidrar till en rad utvecklingsprojekt, bland andra STHLM Debut. I bild syns  deltagarna i omgång 8, samt projektledarna Beata Mannheimer och Anne-Marie Söhrman Fermelin. Foto: Mikael Ström Jupiter.

Vi stöttar återväxten

Utveckling

Vårt utvecklingsarbete har fokus på kunskaps- och kompetensutveckling av film- och TV-branschen i regionen. Det kan handla om att coacha fram nästa generations filmare, att samverka för filmarbetarutbildning, att arrangera ledarskapsprogram eller att stärka regionens manusförfattare. Allt detta och mer gör vi både i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

 

Verksamhetschef och produktionsansvarig
Beata Mannheimer
+46 (0)76-796 14 40
beata@filmcapitalstockholm.se

Talangutveckling
STHLM Debut är ett talangutvecklingsprojekt i samverkan med Filmbasen och Stockholms internationella filmfestival med stöd från Region Stockholm. Satsningen är riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och deras producenter och är vilande under 2020.

Kompetensutveckling
Vi driver kompetensutvecklande satsningar såsom ledarskapsprogrammet Producenten som ledare, manuskonvent och andra insatser.

Innovation
Smart Kreativ Stad är ett EU-projekt med fokus på rörlig bild, digital media, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen. Genom 11 pilotstudier har projektet mellan 2014-2019 undersökt hur film och rörlig bild kan ta och få plats i det offentliga rummet. Nya former av samarbeten har undersökts och genom att koppla samman de kreativa näringarna med kommun, akademi och näringsliv skapas tvärsektionell samverkan—som främjar ekonomisk, social och kulturell tillväxt. Resultatet av detta arbete kan användas som ett omfattande och kraftfullt verktyg för fortsatt utvecklingsarbete i regionen.

Rundabordssamtal
Smart Kreativ Stad är nu i en ny fas som går ut på att sprida kunskaper och erfarenheter med arbetet inom projektet. Vi har bland annat  arrangera rundabordssamtal mellan forskare, stads- och samhällsplanerare, arkitekter, fastighetsbolag, filmare, konstnärer, tjänstemän, beslutsfattare och politiker. Tillsammans har vi lyft nya perspektiv på film och rörlig bild i det offentliga rummet.

 

Tidigare omgångar:
Omgång 1-2-3
Omgång 4-5
Omgång 6-7