Producenten som ledare

Ledarskap är viktigt!
Därför satsar vi på att sätta spotlight på producentens roll som ledare. Syftet är också att stärka nätverken i filmbranschen för kunskapsutbyte, stöd och utveckling samt medvetandegöra de rådande strukturerna. Vi vet hur svårt det kan vara att kommunicera så mottagaren förstår, att leda med både magen och huvudet, att styra ett gäng specialister mot ett gemensamt mål och hur fantastiskt det är när det fungerar. Det var med tankar som dessa som vi startade ledarskapsprogrammet Producenten som ledare.

Under våren startade en ny omgång av Film Capital Stockholms ledarskapsprogram PSL – Producenten Som Ledare. 13 producenter deltar i programmets tredje omgång som arrangeras med stöd av Svenska Filminstitutet.

Tidningen Chef lyfte fram tre av förra omgångens deltagare under rubriken Morgondagens filmchefer. Även SVT Kulturnyheterna har uppmärksammat initiativet.

Tidningen Chef: Möt filmvärldens dolda makthavare