STHLM Debut

STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och deras producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Det är ett samarbete mellan Film Capital Stockholm, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival. Huvudfinansiärer är Stockholms läns landsting och Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Under 2020 pausar vi nyintag av projekt till STHLM Debut.

Läs HÄR om de projekt som deltar i den  pågående omgång 8.

 

Varför STHLM Debut?
STHLM Debut startades som ett pilotprojekt vintern 2011 som ett steg för att behålla och stötta talangerna i regionen. Vi har skapat en plattform för talangfulla filmare på väg in i den professionella filmbranschen.

Hur går det till?
STHLM Debut består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiskt projektstöd. Vid varje deadline väljer STHLM Debut ut 3 – 5 projekt att arbeta med under projektperioden. När ett projekt valts ut till STHLM Debut, tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet om vad deltagarna har för behov och hur stöden inom STHLMS Debut ska användas.

Vem kan ansöka?

 • Regissören skall vara långfilmsdebutant med erfarenhet från tidigare filmproduktioner (kortfilmer eller liknande).
 • Regissör, manusförfattare och producent söker med ett långfilmsprojekt oavsett genre (fiktion, dokumentär, hybrid).
 • Filmarnas verksamhet bör i huvudsak vara förlagd till Stockholmsregionen.

Ansökan ska innehålla:
Projektbeskrivning med synopsis som innehåller:

 • Motivering om varför du söker STHLM Debut (högst en A4)
 • Regi och producentvision för projektet
 • CV på regissör, producent och manusförfattare
 • Om det finns bifoga gärna budget, finansieringsplan och namn på produktionsbolag inklusive organisationsnummer.

Övrigt som kan bifogas till ansökan:

 • Manus (om det finns)
 • Treatment (om det finns)
 • Visuellt material (pilot, moodboard eller liknade)
 • Länk till en av regissörens tidigare produktioner. Filmsekvensen ska vara max 10 minuter lång och vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet. SPRENDA INTE din film utan skicka en länk till sida där filmen finns tillgänglig tillsammans med ansökan.

Så här söker du:
Ansökan mailas in som pdf-dokument till: sthlmdebut@filmbasen.se.

 • Döp pdf-dokumentet med projektets namn.regissörens namn.pdf, Exempel: Solrosen.Anna.Andersson.pdf.
 • Om du/ni vill skicka in manus och/eller treatment så gör det i separata pdf med projektets namn.manus.pdf, projektets namn.treatment.pdf.
Deadline för ansökan: Under 2020 pausar vi nyintag av projekt till STHLM Debut.

Kontakt
Beata Mannheimer
+46 (0)76-796 14 40
beata@filmcapitalstockholm.se

Anne-Marie Söhrman Fermelin, Filmbasen
+46 (0)70-484 22 78
anne-marie.sohrman.fermelin@filmstockholm.sll.se

Läs gärna våra STHLM Debut-skrifter där projekten presenteras:

STHLM Debut – omgång 1, 2 & 3

STHLM Debut – omgång 4 & 5

STHLM Debut – omgång 6 & 7