Vad innebär att lyssna aktivt

Kategorier

På torsdag startar Film Capital Stockholm upp sin nya pilotstudie inom projektet Smart Kreativ Stad, denna gång i samarbete med vår medlemskommun Danderyd och initiativet Danderyd lyssnar. Syftet är att främja dialog och motverka psykisk ohälsa genom att underlätta för ungdomar att berätta om sin livssituation och ge uttryck åt sina tankar och känslor i nya kulturella och kreativa former. Och genom att få vuxenvärlden att bli bättre på att lyssna.

Under hösten arrangeras en rad workshops där gymnasieelever i Danderyd får möjlighet att förmedla sina berättelser genom olika kreativa former – audiowalks, musik och film.

Film Capital Stockholm, där Danderyds kommun är medlem, kommer att arrangera workshops med s.k. audiowalks. Under konstnärlig ledning och professionell coachning får gymnasieungdomar möjlighet att skapa ett berättande ljudverk som reflekterar deras liv i Danderyd i relation till ett antal platser i kommunen.

”Vi är väldigt glada över att i samarbete med Danderyd kunna förverkliga den här satsningen. Genom film, ljud och musik ger vi ungdomarna nycklarna till att öppna upp och kommunicera kring allvarliga frågor på ett mer lättsamt och lekfullt sätt. Det här är en hjärtefråga för mig, och jag tror att det här kan bli intressant för fler kommuner”, säger Anette Mattsson, vd för Film Capital Stockholm, där Danderyds kommun är medlem.

Projektstarten har under våren föregåtts av en gedigen förberedelse under ledning av projektledare tillika fritidsgårdschef i Danderyds kommun Jonas Jonsson i nära samarbete med Film Capital Stockholm.

”Vi är otroligt glada över att Film Capital Stockholm är med i Danderyd lyssnar, som en kreativ kulturell kraft. Projektets huvudfokus är att lyssna, därför ska det bli oerhört spännande att se hur dessa audiowalks kommer att bidra till att vi får en bättre inblick i de ungas vardag”, säger Jonas Jonsson, projektledare för Danderyd lyssnar.

På torsdag presenteras projektet för gymnasieelever och föräldrar i kommunen. Resultatet av projektet och elevernas arbeten kommer att presenteras i början av våren.

Smart Kreativ Stad är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala media, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen. Film Capital Stockholm är huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och digitala medier.