Vad kan regionen lära av Toronto?

I veckan besökte Torontos filmkommissionär Eric Jenssen Stockholm för att informera om hur en stad och region kan förenkla för stora filminspelningar. Toronto har utvecklats till en av världens mest konkurrenskraftiga städer när det gäller att attrahera filmproduktioner. Statistik visar att förra året spenderade film-, TV- och reklamproduktioner över en miljard dollar lokalt i Toronto på filminspelningar.

Staden Toronto i Kanada har en slagkraftig strategi för att attrahera produktioner inom film, TV och reklamfilm. Med en bakgrund som trafikingenjör vet stadens filmkommissionär Eric Jenssen hur man rent praktiskt hanterar stora Hollywood-produktioner i en modern storstadsmiljö.

Men det är mer än så. Provinsen Ontario, där Toronto ligger, har identifierat film & TV som ett strategiskt kärnområde för regionens tillväxt. Det är inte svårt att förstå varför. 2012 spenderade branschen över en miljard kanadensiska dollar (motsvarande drygt 6 miljarder kronor) på produkter, tjänster och löner i Toronto i samband med inspelningar. Branschen skapar jobb och tillväxt. En viktig framgångsfaktor är att filmproduktionerna av regionen får tillbaka 25 % av vad de spenderar lokalt.

– Man måste ställa sig frågan, vad vill vi vara för stad och region. Vill vi vara en välkomnande stad, en kulturellt berikande stad? En stad som folk vill bo och jobba i, besöka och komma tillbaka till? Ja, då gäller det att arbeta kraftfullt med att attrahera film- och TV-inspelningar. Det skapar jobb, tillväxt och ökar intresset för hela regionen, säger Eric Jenssen, chef för Toronto Film & Television.

Seminarierna arrangerades av Stockholm Business Region (SBR) i samarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen. Närvarade gjorde bland annat tjänstemän från Stockholms stad och andra kommuner i Mälardalen som arbetar med att förenkla för filminspelningar.