Låt det inte gå så här långt
Ethan Hawke som Clark Olofsson i en desperat situation efter pengar i vår samproduktion Stockholm. (Foto: Ken Woroner, courtesy of Darius Films Inc ©)

Finansiering?

Finansiering

Film Capital Stockholm samproducerar och investerar i film och TV i Stockholm-Mälardalen, på Gotland och Åland. Vi är inriktade på professionell svensk och internationell spel- och dokumentärfilm av långfilmsformat samt TV-drama. Finansieringen görs genom ett nätverk av investeringsbolag, främst i form av toppfinansiering.

Så här arbetar Film Capital Stockholm med finansiering:

Toppfinansiering
Vårt nätverk av investeringsbolag toppfinansierar produktioner, oftast med som mest 10% av produktionens budget per investeringsbolag.

Format
Film och TV främst spelfilmer av långfilmsformat, dokumentärer och TV-serier samt web-serier. Vi finansierar inte kortfilm för närvarande.

Distributör
Produktionen ska ha avtal med en väl etablerad distributör.

Regional förankring
Produktionen ska produceras helt eller delvis i någon av Film Capital Stockholms medlemskommuner.

Dokumentär
För dokumentärfilm krävs att produktionsbolaget har sitt säte i regionen eller spelas in i regionen.

Professionell erfarenhet
Produktionsbolaget, producenten eller samarbetspart till produktionen ska ha dokumenterad erfarenhet att genomföra professionella produktioner. Erfarenheten ska inkludera samma typ av produktioner som ansökan avser. Produktionsbolaget ska naturligtvis följa gällande avtal och lagar.

Mer information om hur du ansöker om finansiering
Om du uppfyller ovanstående kriterier och vill söka samproduktion, börja din ansökan genom att kontakta nedanstående personer.

Vårt nätverk av investeringsbolag
Filmregionen förvaltar fem olika investeringsbolag – med offentlig eller privat finansiering – genom vilka vi går in som samproducenter i filmproduktioner. Bolagen i vårt nätverk är: Stockholm Film Fund, Gotlands Filmfond, Örebro Läns Filminvestering, Spellbound Capital och Film Investering Örebro. Ansökningar tas emot löpande.

Nästa deadline för ansökningar till Stockholm Film Fund:
Fonden har mycket begränsade medel för samproduktion för år 2020. Deadline för ansökan är 13 januari med en svarstid på 8 – 10 veckor.

Kontakt: 

Operativ chef Beata Mannheimer– tf produktion – beata.mannheimer@filmcapitalstockholm.se

 

Våra filmer & TV-serier

Via Film Capital Stockholms nätverk av investeringsbolag samproduceras ett brett spektrum av film och TV-drama – alltifrån stora publiksuccéer och TV-serier till dokumentärer och arthouse som lyser upp filmfestivaler världen över.

Våra tre verksamhetsområden

Finansiering

Vi samproducerar och investerar i film och TV-drama.

→ Läs mer

Filmkommission

Vi förenklar för inspelning av film, TV och reklamfilm samt marknadsför regionen som inspelningsplats.

→ Läs mer

Utveckling

Vi framtidssäkrar branschen genom bl.a. kompetensutveckling, samarbeten och stöd.

→ Läs mer