Vi söker en filmkommissionär

Film Capital Stockholm är huvudstadsregionens produktionscentrum för film. Uppdraget är att stimulera filmproduktion och därigenom främja regionens konkurrenskraft, tillväxt och kultur. Film Capital Stockholm har tre verksamhetsområden, samtliga med inriktning på att stärka medlemmarnas konkurrenskraft.

Filmkommission
Marknadsför Film Capital Stockholm (FCS) och våra medlemmar internationellt, attraherar nya produktioner, hittar inspelningsmiljöer, förenklar logistik och tillståndshantering för produktioner.

Filmfinansiering
Samproducerar långfilm, dokumentär och TV-drama i regionen.

Utveckling
Vårt utvecklingsarbete har fokus på innovationsfrämjande arbete samt kunskaps- och kompetensutveckling inom film och TV-området.

Det filmkommissionära uppdraget

• Hantera löpande platsförfrågningar för film- och TV-inspelningar samt ge råd och stöd till de som vill filma i regionen.

• Marknadsföra Film Capital Stockholm (FCS) och våra medlemmar för att attrahera film- och TV-produktioner hit.

• Skapa förutsättningar för en filmvänlig Stockholmsregion.

• Hålla kontinuerlig kontakt med de filmansvariga i våra medlemskommuner/regioner.

• Samordnar möten mellan filmbranschen och aktörer i Stockholm stad som tex. Stockholms tillståndsnätverk.

• Ingå i nätverk så som Stockholms tillståndsnätverk, NFC (Nordic Film Commission) och EUFCN (European Film Commissioners Network).

• Dokumentera resultatet av FCSs filmkommissionära tjänster samt kommunicera det utifrån FCSs kommunikationsstrategi.

• Utveckla och underhålla Nätverket Stockholm Film Friendly

• I arbetet ingår en del resor, kvälls- och helgarbete kan också förekomma.

• Tjänsten rapporterar till verksamhetschef

Kompetens
Du skall ha tidigare erfarenhet av projektledning och produktionskoordinering inom filmbranschen.

Vi tror att:

• Du är strukturerad och strategisk

• Du är en social och utåtriktad nätverkare

• Du är en duktig säljare det är meriterande om du:

• Har tidigare erfarenhet av projektkoordinering av event på offentlig plats

• Är en god kommunikatör och kan tala inför folk.

• Har goda filmkunskaper och tekniskt intresse

TJÄNSTEN ÄR EN HELTIDSTJÄNST I CENTRALA STOCKHOLM

Maila ansökan med cv till:

Beata Mannheimer, verksamhetschef, beata@filmcapitalstockholm.se senast 21 februari 2020. Skriv Ansökan FC i ämnesraden

Har du frågor kontakta Mia Uddgren, 070-8484621 och/eller Beata Mannheimer, 0767-961440

Vi kallar till intervjuer löpande.